Ben je chronisch ziek of ziek en op zoek naar hulp?

 • Heb je moeite met het accepteren van je ziekte?
 • Heb je moeite met het aanpassen aan de situatie waarin je terechtgekomen bent?
 • Vaak zijn de gesprekken met artsen en/of verpleegkundigen vooral gericht op de fysieke kant van je chronische ziekte. Maar heb je ook last van allerlei negatieve gevoelens en vind je het lastig om goed voor jezelf te zorgen?

 • Vind je het lastig om je grenzen te bewaken?
 • Of vind je het lastig om met sommige mensen in je omgeving om te gaan, omdat je bijvoorbeeld niet aan de buitenkant kan zien dat je ziek bent?
 • Misschien ervaar je verdrietige gevoelens dat niet alles meer kan zoals voorheen?
 • Voel je je anders op je werk en vind je het lastig om daarmee om te gaan?
 • Wil je onderzoeken of je een andere richting uit wilt gaan op werkgebied?

Ben je klaar met de situatie waar je nu inzit en wil je deze graag veranderen?

Dan ben je klaar voor de volgende stap: laten we samen in gesprek gaan.

Er zijn vele chronische aandoeningen en ziekten, zoals: astma, COPD, LongCOVID, Diabetes, ziekte van Crohn, chronische alvleesklierontsteking, reuma, chronische vermoeidheid. En helaas nog veel meer. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat je leven er ingrijpend door kan veranderen, zowel op fysiek, mentaal als op sociaal vlak. Dit kan betekenen dat je te maken krijgt met verlies- en rouwgevoelens. Ook vraagt het vaak aanpassingen en veranderingen in je dagelijks leven. Iedereen gaat er anders mee om en er is ook niet één juiste manier. 

Ik zie counselling/psychosociale therapie dan als een krachtig samenwerkingsproces. Mijn aanpak is positief, persoonlijk en praktisch. Ik ben zelf ervaringsdeskundige en ik kan me vanuit dat perspectief zeker ook verplaatsen in de uitdagingen die een chronisch ziekte met zich mee kan brengen.

Wat je van mij als therapeut mag verwachten is dat ik samen met jou, je situatie verken. Samen bekijken we hoe je die situatie beleeft en welke gevoelens daarbij een rol spelen. Als er een helder beeld is gevormd van die situatie, onderzoeken we hoe je verder wilt gaan. Je leert weer zien wat belangrijk voor je is en hoe je jouw leven weer kunt invullen, zonder afhankelijk van anderen of situaties te zijn. Je kunt je toekomst weer geïnspireerd invullen en ruimte geven aan wensen en dromen.

Een succesvol traject levert je vrijheid van kiezen en handelen op.

Succesvolle psychosociale therapie leidt tot het oplossen en vervangen van belemmerende overtuigingen en patronen in jouw manier van werken door positieve en helpende overtuigingen en inzichten.

Laat me je helpen om weer op het goede spoor te komen. Neem vandaag nog contact op door te bellen op 06-53 98 63 58 of het contactformulier in te vullen! 

(Mocht uit de gesprekken blijken dat je situatie of gesteldheid een andere behandeling nodig heeft, dan zal ik je doorverwijzen.)

 

Samenwerking met de Alvleeskliervereniging en de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW). Deze beroepsvereniging werkt onder meer samen met de Alvleeskliervereniging Nederland (AVKV) en met Crohn & Colitis NL (voorheen de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland  (CCUVN).

Dit maakt het mogelijk dat er kennis gedeeld kan worden om de mensen met acute alvleesklierontsteking (acute pancreatitis), chronische alvleesklierontsteking (chronisch pancreatitis), alvleesklierkanker (pancreascarcinoom) en mensen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa beter te begeleiden. Deze chronische ziekten kunnen grote en zelfs invaliderende gevolgen hebben voor zowel het privéleven als de werksituatie van de patiënten.

Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van chronische aandoeningen. Hierdoor kan ik patiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van chronische ziekte of aandoeningen op hun dagelijks leven.

Meer informatie vind je in deze folders.

Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)

Ik ben ook opgenomen in het deskundigenbestand als erkend zorgprofessional binnen de psychosociale oncologie.

 

Verwijsgids Kanker

Als zorgverlener ben ik opgenomen in de Verwijsgids Kanker

Oncologie Zorgnetwerk Zuidoost Utrecht

Ik ben betrokken bij het Oncologie Zorgnetwerk Zuidoost Utrecht en opgenomen in hun overzicht van zorgverleners. Als Oncologie Zorgnetwerk Zuidoost Utrecht borgen we de kwaliteit van zorg en ondersteuning van mensen met en na kanker in de regio Zuidoost Utrecht samen met de Verwijsgids Kanker van IKNL. 

OncoLokaal

Ook ben ik betrokken bij OncoLokaal. Dat is het oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. We werken aan het zichtbaar maken en verder verbeteren van de medische, paramedische en niet-medische oncologische zorg in de regio Eemland.

Mijn Leven 2.0

Ik ben aangesloten bij Mijn Leven 2.0. Mijn Leven 2.0 is het platform in de provincie Utrecht over prettig leven met een ziekte of fysieke beperking. De inspiratie is universeel, maar de focus is lokaal.

Longfonds

Zelf ben ik vrijwilliger en ervaringsdeskundige voor het Longfonds

Jouw investering en mogelijkheden voor vergoeding vanuit je aanvullende zorgverzekering:

Als ik met jou een maatwerktraject start zullen verschillende oefeningen en opdrachten onderdeel uitmaken van jouw traject om zo je doelen te bereiken. We zullen samenwerken om je situatie naar jouw tevredenheid te verbeteren en we zullen je voortgang continu evalueren en waar nodig bijstellen. Je bent vrij om de counselling te beëindigen wanneer jij je er klaar voor voelt (de ervaring leert dat cliënten gemiddeld tussen de 6 en 10 sessies nodig hebben). 

Tarief Counselling/Psychosociale therapie

 • 1 sessie van 60 minuten

 • Ondersteuning via een cliëntenplatorm tussen de sessies door

Jouw investering € 135,00 (inclusief BTW) 

Dit tarief geldt voor particulieren. Wanneer je werkgever de kosten voor je traject betaalt, geldt het zakelijke tarief.

 • Korte trajecten
 • Zowel face to face counselling/psychosociale therapie (hiervoor zijn de nu geldende Covid-19 maatregelen van kracht: handen wassen, geen handen schudden, anderhalve meter afstand houden, bij klachten thuis blijven en in de praktijk wordt gezorgd voor voldoende frisse lucht) in mijn praktijk in Amersfoort Vathorst als telefonische counselling/therapie is mogelijk
 • ​Verwijzing huisarts niet nodig
 • ​Afspraken en intakes die binnen 24 uur worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

Zorgverzekering en vergoeding
Ik ben als Registertherapeut LVPW aangesloten bij de LVPW, een beroepsvereniging voor psychosociaal werkenden.

Wanneer je aanvullend verzekerd bent, kunnen de psychosociale therapiesessies, afhankelijk van de polis en verzekeringsmaatschappij, gedeeltelijk of volledig vergoed worden. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. Een lijst van vergoedingen van zorgverzekeraars (2024) tref je aan op de website van de LVPW.

Daarnaast ben ik ingeschreven als Register therapeut BCZ® bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), een organisatie die onafhankelijk bemiddelt tussen therapeuten, zorgverzekeraars en cliënten en de belangen van registertherapeuten behartigt. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden alleen als de hulpverlener ook ingeschreven staat bij het RBCZ. 


Voordelen vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket
Vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket heeft een aantal voordelen.
Hierdoor kunnen de kosten uiteindelijk vaak lager zijn dan ‘zorg vanuit de basisverzekering’:

 • Je hebt geen verwijsbrief nodig.
 • Je eigen bijdrage van je zorgverzekering’ van € 385,- wordt niet aangesproken.

 

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over over de psychosociale therapiesessies dan zal een deskundige instantie er zorg voor dragen dat je klacht op een goede manier wordt behandeld.

Mijn praktijk is aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. 

Daarnaast  kun je bij de tucht- en klachtencommissie  van de beroepsvereniging terecht met klachten. Voor meer info, zie www.lvpw.nl

Krijg hulp wanneer je het nodig hebt. Vraag geheel vrijblijvend een gratis 30 minuten consult aan bij psychologie- en coachpraktijk Esther Oosterling.

KRIJG HULP WANNEER JE HET NODIG HEBT