De kracht van hoop: wat is hoop?

De Dikke van Dale verstaat onder hoop: ‘een zekere mate van verwachting (van iets goeds).’ En dat gevoel roept het bij mij ook op, iets van vertrouwen dat het goed komt.

Ook naar hoop en de relatie tussen hoop & geluk is onderzoek gedaan.

Zo geeft Martin (2011) bijvoorbeeld aan dat hoop op de eerste plaats een sterk verlangen is naar iets in de toekomst waarnaar we actief streven, terwijl we er tegelijkertijd niet zeker van kunnen zijn dat ons verlangen uiteindelijk ook vervuld wordt. De bekendste theorie over hoop komt vermoedelijk van Snyder (2002).

Hoop wordt door hem gedefinieerd als een voornamelijk cognitief, doelgericht gedachtepatroon waarin mensen verschillende ‘wegen’ bedenken om hun doelen te bereiken, gemotiveerd blijven om deze wegen ook te volgen en alternatieve wegen zoeken wanneer dit nodig is. 

Zowel ‘het denken’ als ‘de emotie’ zijn belangrijke begrippen in de hooptheorie van Snyder (2002).

Emoties zijn volgens hem eerder een gevolg op het proces naar het bereiken van een bepaald doel. Een persoon die het gevoel heeft dat hij goed op weg is om zijn doel te bereiken zal dus hieraan een positief gevoel overhouden (Snyder, 2002).

Snyder ziet hoopvolle mensen als vasthoudend en creatief in het najagen van hun doelen.

Hij ziet hoop als een reis waarvoor je drie dingen nodig hebt:

• De bestemming oftewel de doelen (goals)

• De mentale routekaart oftewel de wegen naar dat doel (pathways)

• Het vervoermiddel dan wel doelgerichte energie of motivatie (agency). Het idee dat je hebt over je eigen capaciteiten om doelen te bereiken.

De pathways en agency vullen elkaar aan en zijn samen bepalend voor de mate van hoop van een persoon. Dus hoe meer wegen je naar een doel weet te vinden, hoe meer energie je hebt om deze wegen ook te bewandelen en daarmee ook hoe hoopvoller je bent.

 

'Once you 

choose hope,

anything's possible'

- Christopher Reeve -

 

Hoop & positieve emoties

Barbara Fredrickson (2005) kijkt juist meer naar de emotionele kant van hoop. Zij ziet hoop als een psychologische kracht en/of ‘buffer’ die zorgt voor weerbaarheid en die je helpt om te kunnen gaan met stressvolle en negatieve situaties.

Als alles goed gaat in je leven, zou je weinig te hopen hebben. Hoop komt dan ook om de hoek kijken als dingen tegen zitten. Als wanhoop op de loer ligt en je het ergste vreest, hoop je op betere tijden. 

Volgens Bannink (2016) kan hoop toenemen door jezelf af te vragen waardoor je je het meest aangesproken voelt en wanneer je contact zoekt met de hoopvolste mensen die je kent. Je kunt hoop ook doen toenemen door te luisteren naar verhalen van mensen die in soortgelijke situaties zitten met tegenslag en deze tegenslag hebben weten te overwinnen. Of door te kijken naar de stapjes die je al gezet hebt en deze succesjes te vieren. Ook kun je kijken naar de mogelijkheden van de situatie, dus naar de positieve kant van de situatie.

Hoop is een universele kracht die je in staat stelt om je aan veranderingen aan te passen in positieve zin.

Hoe je meer hoop kunt toelaten in je leven, lees je op pagina 9. Daar staan  een aantal tips. Als je eerst wilt weten hoe hoopvol jij bent, doe dan de test op de volgende pagina!

 

Vind je het moeilijk om hoopvol te zijn?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een gratis telefonisch consult van 30 minuten. Dan kijken we samen hoe ook jij een meer hoopvol leven kan leiden.

 

Bronvermelding:

Bannink, F. (2016). Positieve psychologie: de toepassingen. F.P. Bannink & Boom uitgevers: Amsterdam

Fredrickson, B. (2005). Positive emotions. In C. Snyder & S. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology, pp. 120-134. Oxford University Press.

Martin, A.M. (2011). Hopes and Dreams. Philosophy and Phenomenological Research LXXXIII(1): 148-173. 

Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry, 13(4), 249-275. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.