Foto klaproos - positieve psychologie blog

Wil je meer positiviteit uitstralen?  Wil je beter in je vel zitten?

Dan wil ik je graag meenemen in de wereld van de positieve psychologie.

Wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie kan gezien worden als een tegenhanger van de reguliere psychologie, die zich meer richt op ‘onmogelijkheden’ en op psychologische problemen zoals angst, depressie, stress en ‘afwijkend’ gedrag. Positieve psychologen onderzoeken dus kort gezegd niet hoe je uit een burn-out kunt komen, maar hoe je kunt voorkomen dat je daarin wegzakt. Zij doen onder meer onderzoek naar hoe iemand meer zelfvertrouwen kan krijgen, hoe je meer tevredenheid kunt ontwikkelen, hoe je beter met stressklachten kan omgaan etcetera. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan een gelukkig(er) leven.

Vanuit de positieve psychologie kijk je vooral naar de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen . De elementen die minder goed zijn, zoals  de klachten worden meegenomen maar daar ligt de focus niet op. 

 

Effecten positieve psychologie op je gezondheid

De afgelopen decennia groeide de belangstelling voor de positieve psychologie. Diverse studies laten inmiddels zien dat streven naar geluk een grote invloed heeft op je welzijn. Het heeft namelijk een positief effect op je gezondheid, relaties, werk en draagt bij aan een langer leven.

Dat betekent natuurlijk niet dat je geen moeilijkheden meer zult hebben of verdriet mag ervaren. Het leven gaat nu eenmaal met vallen en opstaan.  Positieve psychologie gaat er vanuit  dat wanneer je je richt op de positieve zaken in je leven je beter kunt omgaan met tegenslag, pijn en verdriet. Want als je met positieve gedachten naar je situatie kunt kijken, dan leidt dit tot positieve emoties en die voelen fijner dan negatieve.

 

Positieve emoties

Ook is er veel onderzoek gedaan naar het nut van positieve gevoelens zoals interesse, plezier en dankbaarheid binnen de positieve psychologie.  Barbara Frederickson heeft ontdekt dat onplezierige emoties de aandacht versmallen en dat positieve emoties de aandacht juist verbreden.

 

Wanneer je je onprettig voelt:

 • Verstart je denken en richt je je aandacht vooral op datgene waarover je verdrietig op boos bent.
 • Verval je in herhalende patronen van denken en gedrag
 • Zul je eerder fouten maken, omdat je mogelijkheden niet opmerkt of in valkuilen valt.
 • Sluit je je af voor andere mensen
 • Word je defensief

 

Wanneer je je prettig voelt:

 • Is je blik breder en open je jezelf
 • Krijg je weer overzicht
 • Word je flexibeler
 • Zie je verschillende mogelijkheden
 • Met deze bredere blik kun je meer en betere oplossingen bedenken ook als je met pech of tegenslag te maken hebt.  
 • Je wordt creatiever, je voelt je verbonden met andere mensen en je wordt behulpzamer, genereuzer en vergevingsgezinder.

 

Ook heeft Barbara Frederickson aangetoond dat doordat je creatiever en opener wordt, je een positieve kettingreactie in werking zet. Deze kettingreactie omvat onder meer het volgende:

 • Je maakt goede keuzes en bedenkt effectieve oplossingen. - Je ontwikkelt vertrouwen in je eigen mogelijkheden
 • Je raakt geinspireerd en formuleert daardoor betekenisvolle doelen
 • Je bent in staat te genieten van een leuke activiteit omdat je meer aanwezig bent bij wat je doet
 • Je krijgt meer zin om gezond te leven en te bewegen
 • Je wordt milder voor jezelf en aanvaardt jezelf meer
 • Je wordt sterker en veerkrachtiger

 

Het uitgangspunt van de positieve psychologie is dus om niet, zoals vaak gebruikelijk is te kijken naar de klachten maar juist naar de krachten: je sterke kanten, je goede eigenschappen en mogelijkheden. Voor persoonlijke groei is het effectiever om juist te focussen op de kracht van mensen. 

 

Eén van de grondleggers van de positieve psychologie is Martin Seligman hij baseerde zijn well-being theory op vijf pijlers.

 1. Positive emotions: het plezierige leven
 2. Engagement: het goede betrokken leven
 3. Relationships: positieve relaties
 4. Meaning: het zinvolle leven
 5. Accomplishment: iets bereiken in je leven

 

En op één staan positieve emoties, die zorgen voor een plezierig leven. Dankbaarheid valt hierbij op, omdat dankbaarheid grote en duidelijke effecten heeft op onze gezondheid, onze relaties en ons geluksgevoel.

 

Bronvermelding:

Frederickson, B.L., (2009). Positivity. New York:Three Rivers Perss.

 Seligman M., (2011). Flourish-A new undestandig of happiness and well-being. London: Nicholas Brealey Publishing

 

Heb je hier een hulpvraag over?

Ontdek hoe coaching of counselling jou kan helpen.

Met perspectief vooruit - ervaar de kracht van positieve psychologie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.